Текущи Проекти

Програма PRO INNO II на AiF

Програмата стартира през 2004 г. Целта й е насърчаване на иновационните проекти и конкурентноспособността на малките и средните предприятия. Предприятията трябва да бъдат стимулирани да разширяват иновационната си компетентност с оглед развитието и прилагането на съвременни технологии чрез коопериране с други предприятия и научно – изследователски институции в сферата на изследванията и научно – техническото развитие.

Предмет на насърчаването по тази програма е разработването на иновативни продукти, нови методи на работа или предоставянето на нови услуги. По тази програма се насърчават най – вече кооперирането между предприятия или между предприятия и научно – изследователски институции, както и обмена на персонал – предвижда се от 3 до 24 - месечен трансфер на персонал между предприятия и научни звена по време на разработването на проекта.

Участници в проекти по тази програма могат да бъдат малки и средни предприятия със стопанска дейност в Германия. Основното изискване за малките и средни предприятия е те да разполагат с макс. 250 служители, а годишният им оборот да е макс. 40 млн. евро или по баланс 27 млн.евро. Право на участие имат също научно – изследователски институции в Германия, които могат да бъдат кооперационен партньор на предприятия и научно-изследователски звена от България в кооперационни проекти.

По време на програмата предприятията получават максимално 300 000 евро. При транснационално коопериране с чуждестранни партньори горната граница може да се повиши с около 50 000 евро. За обмена на персонал се отпуска сумата от около 125 000 евро на предприятия. Субсиидиите се отпускат от Федералното министерство на икономиката и заетостта. Продължителността на програмата е от 2004 до 2008 г.

още информация за програмата можете да откриете на www.forschungskoop.de

Други Проекти

Други Проекти

2010-2011 dEUcert - Разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA

ECQA: е асоциация с нестопанска цел, обединяваща институции и множество специалисти от европа и цяла свят; Осигурява унифицирана общопри...

16.02.2005 - Семинар на тема: Стандарти, норми и мрежи за качество на софтуер – Вашите ползи, организиран от ЦИТТ-Глобал съвместно с iSQI и нашите партньори от БАИТ България

На 16 февруари, 2005 ЦИТТ-Глобал, съвместно с Международния институт за качество на софтуера (iSQI) и Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), организи...

Българо - Германска кооперационна среща - София 21-23 юни 2004

[ по програма PRO INNO II на AiF ] Организиране на българо – немско кооперационно мероприятие на 22 юни 2004 година в четири основни направления: - информационни...

Българо - Германска кооперационна борса - София 2 - 4 ноември 2004

На 3 ноември 2004 година Центърът по иновации и технологичен трансфер – Глобал (ЦИТТ – Глобал) организира в София немско – българска кооперационна борса по с...

Представителство на iSQI в България

От февруари 2006, д-р Стефанова-Павлова, управител на ЦИТТ-Глобал, поема представителството в България на Международния институт за качество на софтуера (iSQI). Партнь...