Текущи Проекти

Представителство на iSQI в България

От февруари 2006, д-р Стефанова-Павлова, управител на ЦИТТ-Глобал, поема представителството в България на Международния институт за качество на софтуера (iSQI). Партньорството между двете организации ще отвори възможността пред българските фирми да вградят в техните структури стандартите и норми на ЕС по качество на софтуера.

Други Проекти

Други Проекти

2010-2011 dEUcert - Разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA

ECQA: е асоциация с нестопанска цел, обединяваща институции и множество специалисти от европа и цяла свят; Осигурява унифицирана общопри...

16.02.2005 - Семинар на тема: Стандарти, норми и мрежи за качество на софтуер – Вашите ползи, организиран от ЦИТТ-Глобал съвместно с iSQI и нашите партньори от БАИТ България

На 16 февруари, 2005 ЦИТТ-Глобал, съвместно с Международния институт за качество на софтуера (iSQI) и Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), организи...

Българо - Германска кооперационна среща - София 21-23 юни 2004

[ по програма PRO INNO II на AiF ] Организиране на българо – немско кооперационно мероприятие на 22 юни 2004 година в четири основни направления: - информационни...

Българо - Германска кооперационна борса - София 2 - 4 ноември 2004

На 3 ноември 2004 година Центърът по иновации и технологичен трансфер – Глобал (ЦИТТ – Глобал) организира в София немско – българска кооперационна борса по с...

Програма PRO INNO II на AiF

Програмата стартира през 2004 г. Целта й е насърчаване на иновационните проекти и конкурентноспособността на малките и средните предприятия. Предприятията трябва ...