Текущи Проекти

Българо - Германска кооперационна борса - София 2 - 4 ноември 2004

На 3 ноември 2004 година Центърът по иновации и технологичен трансфер – Глобал (ЦИТТ – Глобал) организира в София немско – българска кооперационна борса по следните теми:

• Информационни и комуникационни технологии;
• Рециклириране на компютърна и копирна техника;

Целта на кооперационното мероприятие е да се установят директни контакти между български и немски фирми. За провеждане на разговори се използват преводачи.

При подготовка на мероприятието в България Центърът за иновации и технологичен трансфер – Глобал (ЦИТТ – Глобал) работи съвместно с Българска Асоциация за информационни технологии, както и с български фирми, чиито полета на действие са обучение, консултации и провеждане на иновативни проекти във връзка с трансфера на знания и технологии.

Мероприятието се провежда в рамките на най – големия панаир за информационни и комуникационни технологии BAIT-EXPO (2.11.-6.11.04) в България.

Срещата е резултат от успешно проведената през юни 2004 г. българо – немска кооперационна борса, в организацията на която участва и ЦИТТ – Глобал като партньор на Немското дружество на индустриалните развойни „Otto von Guericke“ e.V. (AiF). В резултат на насърченото от Федералното министерство на икономиката и труда (BMWA) мероприятие няколко немски участници планират да подадат проекти по програмата на Федералното министерство PRO INNO II. По тази програма, ръководена от Немското дружество на индустриалните развойни организации, чрез която се насърчава иновативното коопериране в областта на технологиите, могат да бъдат провеждани и международни проекти в областта на научно – изследователската и развойна дейност.

Други Проекти

Други Проекти

2010-2011 dEUcert - Разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA

ECQA: е асоциация с нестопанска цел, обединяваща институции и множество специалисти от европа и цяла свят; Осигурява унифицирана общопри...

16.02.2005 - Семинар на тема: Стандарти, норми и мрежи за качество на софтуер – Вашите ползи, организиран от ЦИТТ-Глобал съвместно с iSQI и нашите партньори от БАИТ България

На 16 февруари, 2005 ЦИТТ-Глобал, съвместно с Международния институт за качество на софтуера (iSQI) и Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), организи...

Българо - Германска кооперационна среща - София 21-23 юни 2004

[ по програма PRO INNO II на AiF ] Организиране на българо – немско кооперационно мероприятие на 22 юни 2004 година в четири основни направления: - информационни...

Програма PRO INNO II на AiF

Програмата стартира през 2004 г. Целта й е насърчаване на иновационните проекти и конкурентноспособността на малките и средните предприятия. Предприятията трябва ...

Представителство на iSQI в България

От февруари 2006, д-р Стефанова-Павлова, управител на ЦИТТ-Глобал, поема представителството в България на Международния институт за качество на софтуера (iSQI). Партнь...