Новини и Събития

LINUX лаборатории в София и Мюнхен – Доклад

Linux Logo

19.05.2006

Дейности и статут на LINUX лабораторията в България

 
Бюджетът за пилотните дейности по проекта за LINUX лабораторията в България бе разработен от д-р Стефанова-Павлова и представен за одобрение пред Министерството на държавната администрация и Кмета на София. Пилотният проект „Автоматизация на общинските услуги на основата на отворен код“ бе представeн пред Фондация Ханс-Зайдел. Договарянето продължава и в момента. Потвърждение за одобрение от страна на българските институции се очаква съвсем скоро.
 
Общо 20 фирми до този момент за проявили интерес към LINUX лабораторията в България. Връзката с тях се поддържа чрез навременна комуникация относно развитието на проекта. Около 10 от тези фирми са също така заинтригувани да участват директно в LINUX лабораторията в България. Д-р Стефанова-Павлова е влязла в контакт с Новел България, както и с Техническия университет в София, във връзка със стартирането и работата на LINUX лабораторията в София. 
 
 
Планове за месец март
 
Д-р Стефанова-Павлова ще продължи с административните процедури за създаването на LINUX лабораторията, както и с финансовото договаряне с Фондация Ханс-Зайдел.
 
Освен това в София от сега нататък ще се организарат ежемесечни срещи. Тези срещи ще дадат възможност на заинтересованите страни да участват активно в дейностите на LINUX лабораторията в България, като разменят помежду си идеи, си сътрудничат и обсъждат бъдещите цели на лабораторията. 
 
 
 
LINUX лабораторията в Мюнхен
Годишна среща 2005 – Протокол

1. През декември 2005 се състоя годишната среща на LINUX лаборатория Мюнхен. Седем от единадесетте Члена на асоциацията присъстваха на събирането, като постигнаха необходимата квота. Председателят на Управителния съвет, г-н Карлхайнц Блау, докладва за свършеното през 2005 и за бъдещите планове през 2006. Касиерът,    г-н Щефан Хаас, се отчете за текущото финансово състояние на Асоциацията. Членовете решиха, че приходите от членски вноски и дарения за 2006 ще бъдат използвани за лаборатория, отворена за студенти, работни групи и членове на Асоциацията. През 2006 ще бъдат отпускани средства и за интересни проекти по отворен код. Членовете на LINUX лабораторията в Мюнхен упълномощиха Управителния съвет да избира кои проекти да получават финансиране.
 
2. Баварската община Ехинг ще стане член на LINUX лабораторията. Общината реши да премине към решения базирани на отворения код. Фирмата Karlheinz Blau ще подпомогне миграцията и ще я поддържа. Фирмата има опит и знание по работата на LINUX лабораторията и по характеристиките на системи с отворен код.
 
3. Работната група Capulus се опитва да създаде продукт с отворен код за администрациите на гробища. Беше обсъдено финансирането на студенти, които да работят по проекта. Освен това беше идентифициран проблем от типа кокошката или яйцето: Съществуващите софтуерни продукти, нито един от които не е отворен код, са доста скъпи и не отговарят на необходимите изисквания. Затова трябва да бъде разработено чисто ново решение, което да е с отворен код, преди да започнат разговори с  администрациите на гробища.
 
4. Беше проведено обсъждане на работните групи по Електронно правителство и по Рамката за Електронно правителство. Йенс Вилке, член на Асоциацията, направи предложение проектите на тези групи да бъдат представени в България, което би стартирало една допълнителна и международна дискусия за по-нататъшно сътрудничество и мултиплициране на резултатите.
 
5. Йенс Вилке също така докладва за развитието по дейностите около лабораторията в България и съдържанието на пилотните проекти. 
 
 
Новости от февруари
 
В средата на февруари работната група по Рамката за електронно правителство се срещна в Мюнхен за доклад на своите дейности, на основата на които да се стартира обмен на идеи и обсъждане. На срещата присъстваха община Ехинг в лицето на г-н Робърт Юнг, Геодезическата служба – Мюнхен, Системи за планиране и управление на производството, Geo IT, Team Blau и г-н Щефан Хаас.
 
Бяха представени два разработващи се проекта:
 
1. Moses
 
Moses е инструмент за разпределянето и документирането на работни задачи във фирми по поддръжка и занаятчийски предприятия. Работещите са оборудвани с Персонален дигитален асистент (Personal Digital Assistant – PDA) или с мобилен телефон, който те използват за достъп до данни относно текущите задания. Чрез това устройство те могат да получават допълнителни задачи или да документират работата си през вградена камера. Решението не е планирано да бъде browser-based, а да използва интелигентен клиент, който да се синхронизира с централната база данни. В момента двама студенти-стажанти правят начално проучване по темата и ще изработят прототип.
 
Поддръжката на асансьори е типичен пример за приложение на системата Moses. За съжаление вече са създадени подобни софтуерни решения. От друга страна обаче те се използват само от по-големите фирми за асансьорна поддръжка. Telenorma например използва такъв продукт от около 10 години. Следователно, цел могат да бъдат по-малките фирми, на които да им се предложи по-обобщено решение, което да бъде донастройвано според техните специфични и индивидуални нужди. В същото време, тези продукти с отворен код ще останат по-евтини от съществуващите, така че фирмите без ресурсите на Telenorma и Otis ще могат да си ги позволят.
 
2. Портал за намиране на местонахождение
 
Geo IT в момента развива портал за определяне местоположението и състоянието на GPS и GSM предаватели. Бяха обсъдени няколко възможни приложения. Интегрирането на Moses с такава географска информация за употреба от публичната администрация беше най-интересният вариант. Например, така комбинираната система може да се използва за документиране популацията на дърветата, планиране на зелени площи, снего-чистене и извозване и превенцията на кражби на автомобили, яхти и частни самолети (последното се нарича още Гео-ограждане, или Geo-Fencing).
 
Беше повдигнат въпросът как това е свързано с Рамката за електронно правителство. Първият проблем, отбелязан от един от управителите на Geo IT, е, че липсват конкретни, пазарни продукти. По-нататък Робърт Юнг от община Ехинг коментира, че публичната администрация вече е снабдена с работещи софтуерни решения, което прави малко вероятна възможността тя да премине към различни продукти. Накрая се изгради общо мнение около идеята да се предлагат специализирани решения за определени приложения, вместо насочването към завладяване на пазари, окупирани от установени конкуренти.
 
По-нататъшното обсъждане показа, че очертаните проблеми се фокусират твърде много върху Бавария и германската държавна администрация. Развиващите се пазари и страни обаче нямат развити IT структури в техните публични администрации. Още повече, че съществуващите решения, като тези разработени от SAP, не са финансово приложими, заради високите си цени. На местно ниво липсва развитие на такива продукти и решения или то е в прекалено ранен стадий. Затова, а и поради факта, че софтуерът използван в момента в технологично остарял, става целесъобразно да се развие сътрудничество с други държави за трансфер на know-how в сферата на домейн спецификациите и процесните знания. В рамките на следващите 10 години чрез такова сътрудничество би трябвало да бъде разработено приложимо алтернативно решение.

Още Новини и Събития

Още Новини и Събития

Март 2010

29-30.03.2010 в Кремс, Австрия стартира проект dEUcert - разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA, в който ЦИТТ-Глобал е българският партньор

На срещата в Кремс , Австрия, проф. Райнер от Университета в Кремс, който е координатор на проекта, представи стратегиите и организацията на ECQA. Д-р Меснарцот ф...

Юни 2009

CONQUEST’2009, 16-18 септември, Нюрнберг, Германия

Международната конференция за качествен инжинииринг на софтуерни технологии (CONQUEST)  се организира ежегодно от 1997 г. насам , с изключение на 2005 г., когато Междуна...

Май 2009

Конференция EuroSPI’2009, 2-4 септември, Университет Алкала, Мадрид, Испания

EuroSPI’2009 Conference Theme 2009 - Systems and SW Process Improvement Practice and Case Studies - Lessons to be Learned 2-4 September 2009, Alcala de Hernares (Madrid), Spain What EuroSPI is doing ... ...

Август 2006

Конференция EuroSPI 2006, 11 - 13 октомври, Финландия

The Center for Innovation and Technology Transfer – Global (CITT-Global), as a Representative of the International Software Quality Institute (iSQI) for Bulgaria, cordially invites you to participate as an exhibitor at the annual European Software Process Improvement Conference - 2006 (Euro...

Април 2006

CONQUEST, септември 2006, Берлин, Германия

IXта международна Конференция за качествен инжинииринг на софтуерни технологии (CONQUEST) ще се състои в Берлин, Германия от 27 до 29 септември, 2006. CONQUEST се организира от ...

Януари 2006

Представителство на iSQI в България

От февруари 2006, д-р Стефанова-Павлова, управител на ЦИТТ-Глобал, поема представителството в България на Международния институт за качество на софтуера (iSQI). Партнь...

Май 2005

Семинар 30.06.-1.07.2005 София на тема Опитът на Бавария при създаване на високотехнологични инкубатори

Семинар 30.06.-1.07.2005 София по инициатива на Асоциация за висши изследвания, иновации и предприемачество и Центъра за иновации и технологичен трансфер-Глобал на тема...

Март 2005

Столична община и Центърът за иновации и технологичен трансфер-Глобал организират семинар в рамките на програмата на Българо-Баварската комисия - София 12/05/2005

Столична община и Центърът за иновации и технологичен трансфер-Глобал организират семинар в рамките на програмата на Българо-Баварската комисия и с финансовата ...