Ние Мислим Глобално!

ЦИТТ – Глобал ЕООД e българска фирма, създадена с цел да работи за трансфер на иновативни знания и технологии в международен план.

Приоритет на фирмата е сътрудничеството с  европейски държавни организации, научни звена и частни фирми, работещи в тази област. Основна цел на ЦИТТ – Глобал е чрез сътрудничество с тези организации да съдейства за използването на богатия европейски опит в иновациите и технологичния трансфер, както и европейския кооперационен модел за мрежова работа на национално и регионално ниво.

Участието в  проекти с европейски партньори е от съществено значение за превръщането на ЦИТТ – Глобал в консултантска фирма от международен мащаб.

Partner Logos

Новини и Събития

Март 2010

29-30.03.2010 в Кремс, Австрия стартира проект dEUcert - разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA, в който ЦИТТ-Глобал е българският партньор

На срещата в Кремс , Австрия, проф. Райнер от Университета в Кремс, който е координатор на проекта, представи стратегиите и организацията на ECQA. Д-р Меснарцот ф...

Юни 2009

CONQUEST’2009, 16-18 септември, Нюрнберг, Германия

Международната конференция за качествен инжинииринг на софтуерни технологии (CONQUEST)  се организира ежегодно от 1997 г. насам , с изключение на 2005 г., когато Междуна...

Текущи Проекти

2010-2011 dEUcert - Разпространение на Европейската Сертификационна Система ECQA

ECQA: е асоциация с нестопанска цел, обединяваща институции и множество специалисти от европа и цяла свят; Осигурява унифицирана общопри...

16.02.2005 - Семинар на тема: Стандарти, норми и мрежи за качество на софтуер – Вашите ползи, организиран от ЦИТТ-Глобал съвместно с iSQI и нашите партньори от БАИТ България

На 16 февруари, 2005 ЦИТТ-Глобал, съвместно с Международния институт за качество на софтуера (iSQI) и Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), организи...